Friday, September 8, 2017

I harruar
Mund të jem e paqartë , nga momenti kur nuk mund ti them të gjitha. Më duhet kohë të përgatis veten, ta bind për mungesat.Megjithatë, kjo është pjesë e shënuar.  Asgjë nuk ka ndryshuar. Por nuk është vetëm imazh në kokën time. Nuk dua të ndjehem thjesht e humbur në kohë e hapësirë. Nuk dua të ndjehem e paplotë.Paqërtësia ka të bëjë thjesht me mua, ndërsa ti je nje i harruar

No comments: